INDIVIDUELE COACHING

Het doel van coaching is om jou te ondersteunen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Ik bied daarbij twee soorten coaching aan:  Personal Coaching én Executive Coaching (specifiek voor managers en professionals).

Evaluatie via de coachingsmonitor van de NOBCO voor objectief inzicht in de voortgang en de resultaten van het coachingstraject.

Meer info...

TEAM COACHING

Team coaching is een waardevolle manier
- om goed te blijven samenwerken,
- een team op een hoger niveau van ontwikkeling te brengen
- en conflicten vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Zeker wanneer je geconfronteerd wordt met herhalende communicatie- en interactiepatronen.

Meer info...

SUPERVISIE VOOR COACHES

Coaching is een veeleisende activiteit, waarbij je over het algemeen geïsoleerd beslissingen moet nemen. Tegelijkertijd ben je blootgesteld aan ethische dilemma’s en verleidingen om mee te doen aan een disfunctionele organisatiedynamiek.

Supervisie helpt je als coach om zelf ook te blijven leren, je te professionaliseren.

Meer info...